Powrót do spisu dokumentów

Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Ferdynand Sokołowski a Maria Próniak. (oo 17.08.1919 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Copulatorum 22 str. 5, nr porządkowy 1 z 1919 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis