Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Ewa Bronisława Marcinowska
(*17.12.1942 Żabie-Jawornik, Galicja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kosowie Liber Natorum 13 str. 83 nr porządkowy 1 z 1943 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis