Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Władysława Krajewskiego – I (+ 21.12.1867 r. Kowal) Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 136 nr aktu 97z1867 roku. Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.