Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo chrztu Bartłomiej Lewandowski. (*13.08.1823 Nieszawa) w języku łacińskim. Na papierze z insygniami cara Mikołaja I, wystawione w 1844 roku w kościele parafialnym w Nieszawie celem przedstawienia w parafii kościoła Rzymsko – Katolickiego pw. św. Urszuli w Kowalu, przed zawarciem związku małżeńskiego z Urszulą Ambroziewicz. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dziale dokumentów USC parafii Rzymsko Katolickiej w Kowalu w tomie sygn. 89 w księdze ślubów nr 42 z 1844 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczenie na język polski przez ks. prałata Jana Czaplińskiego poniżej tego dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis