Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Piotra Lubczyńskiego (+ 00.00.1877 r. Częstochowa) w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie księgach Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej w Częstochowie w zespole nr 56, nr aktu urodzenia 234 z1877 roku strona 78. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczenie aktu poniżej kserokopii dokumentu.