Powrót do spisu dokumentów
1871 r. Akt urodzenia i chrztu Zuzanna Kurtz (*23.05.1871/04.06.1871 r. Częstochowa-Gorek)
Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Stanu Cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie z lat 1859 -1976, nr zespołu 57, akt urodzenia nr 10 str. 188
Skan dokumentu sporządzony w dniu 27.05.2006 r. przez AP w Częstochowie znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich *GRAL* we Wrocławiu.
Tłumaczenie/Czytelny zapis.
UWAGA: Brak powiązań tej osoby z rodziną Kurtz/Kurc, ale ze względu na bardzo rzadkie nazwisko zachodzi podejrzenie, że osoba ta jest członkiem tej właśnie rodziny.