Powrót do spisu dokumentów
Odpis świadectwa ukończenia podoficerskiej szkoły przy I-szej Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i nadania stopnia kaprala Zygmuntowi Wolfowi w 1943 r (?) Z innych dokumentów wynika, że szkołę tą ukończył 1943 roku w Sielcach nad Oką. Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.