Powrót do spisu dokumentów
Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Jan Wilhelm Ambroziewicz i Krystyna Kowalewska. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, księga ślubów parafii pw. św. Urszuli w Kowalu nr aktu 9 z 1824 roku. Akt spisano na dwóch stronach księgi. Dokument niepotwierdzony. Zdjęcie dokumentu zostało wykonane w dniu 19.01.2005 r. przez Pawła Pyrkosza z Włocławka i w lipcu tego roku przekazane do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis