Powrót do spisu dokumentów
Informacja (druga) Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Główny w Warszawie z 1959 roku informujące o zgonie Władysława Bożeńki na terenie ZSSR w dniu 08.03.1945 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.