Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Tadeusz Ryszard Lewandowski. (*16.01.1917 r. Częstochowa) Oryginał aktu urodzenia znajduje się w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie z zespole akt USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie, księga urodzeń z 1917 roku nr aktu 222. Poświadczona kserokopia dokumentu w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Uwaga. Na marginesie zapisano informację o zgonie Tadeusza Ryszarda Lewandowskiego (+ 03.08.1986 r. Wieluń)