Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Antonina Józefa Lubczyńska. (*21.02/05.03.1874 r. Gidle) w języku rosyjskim. Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Parafii Rzymsko Katolickiej w Gidlach nr 31 z roku 1874. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt urodzenia na język polski przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis