Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Zofia Ambroziewicz ze Świątkowskich + 14/26.04.1873 r. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w księgach kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 148, w księdze zgonów na karcie 32 z 1873 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis