Powrót do spisu dokumentów
1916. Akt ślubu zawarty pomiędzy Stanisławem Kostką Wolfem i Marią Czaban (oo21.09.1916 r. Stryj) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liber Copulatorum nr 8, strona 17 nr aktu 13 z 1915 roku. Poświadczona kserokopia dokument (fragment) w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.