Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu Jana Lubczyńskiego z Marianną Kromraj (oo 00.00.1870 r. Częstochowa) Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Urzędu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej w Pankach w zespole nr 56, nr aktu 36 strona 36 z1870 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu. Nr zespołu 56 akt małżeństwa nr 36 strona nr 165