Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Waleria Lewandowska. (+ 12/24.03.1868 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku, w aktach USC parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 138, nr aktu 36 z 1868 roku. Poświadczona kserokopia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis aktu poniżej dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis