Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Franciszek Józefa Gregoraszczuk (* 30.04.1899 r. Kołomyja)
Oryginał aktu znajduje się w zbiorach Bożeny Komorek, udostępniony do kserowania w dniu 24.02.2004 r. w Krakowie.
Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Uwierzytelnione tłumaczenie tekstu poniżej dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis