Powrót do spisu dokumentów

Zaświadczenie wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie o uczęszczaniu przez słuchacza Rudolfa Marcinowskiego na kurs radiotechniki w 1934 roku.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzono w dniu 04 października 2003 r.
Skan dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.