Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Ignacy Lewandowski. (* 31.01.1864 r. Kowal) Przechowawany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w zasobach parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu w tomie syg. 130, nr aktu 32 z 1864 roku. Poświadczona kserokopia znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis dokumentu poniżej ksera.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis