Powrót do spisu dokumentów
Korespondencja Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie z dr Józefem Lubczyńskim Dyrektorem Zakładu Wychowawczego im ks. Boduena w Warszawie z dnia 26.11.1937 r.