Powrót do spisu dokumentów
Rodowód Władysława Bożeńki sporządzony w 26.12.1941 roku przez księdza z parafii rzymsko-katolickiej w Stryju na podstawie posiadanych dokumentów. Rodowód zawiera błędy wymagające wyjaśnienia np. Walenty Bożeńko urodzony w 1715 roku zawarł związek małżeński w wieku 86 lat z panną 90-cio letnią i jeszcze mieli syna Jana Oryginał dokumentu ze zbiorów Jana Bożeńki udostępniony do skanowania Genealogicznemu Rodzinnemu Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.