Powrót do spisu dokumentów
Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Szymon Ambroziewicz i Agnieszka Muchowicz. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, księga ślubów parafii pw. św. Urszuli w Kowalu nr aktu 256 z 1825 roku. Dokument niepotwierdzony. Zdjęcie dokumentu zostało przesłane do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu w lipcu 2003 roku.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis