Powrót do spisu dokumentów
Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Główny w Warszawie z 1957 r. na zapytanie rodziny o losy zaginionego na terenie ZSSR Władysława Bożeńki. Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.