Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Antoniego Roberta Lubczyńskiego (* 07.06.1852 r. Panki). Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach parafii Rzymsko-Katolickiej w Truskolasach nr aktu 148 z1852 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis