Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Jan Tomasz Glinojecki (+ 24.07.1961 r. Grodzisk Mazowiecki) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazowieckim. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.