Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia Karolina Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku z parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. nr 61, nr aktu 16 z 1830 roku. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis