Powrót do spisu dokumentów
Zaświadczenie z dnia 15.11.2003 r. Związku Artystów Scen Polskich o prawie wykonywania zawodu artysty estrady przez Mariusz Marek Lewandowski. Skan w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.