Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Jan Sokołowska (* 10.12.1906 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-15 str. 24 numer porządkowy 17 z 1906 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis