Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Antoniego Roberta Lubczyńskiego (+ 18.12.1905 r. Częstochowa). Oryginał aktu zgonu na podstawie sporządzono odpis zupełny przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie księgach Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Zygmunta w Częstochowie nr aktu 2016/1905/I z1905 roku. Oryginał odpisu zupełnego aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.