Powrót do spisu dokumentów

Świadectwo dojrzałości, ukończenia nauki w latach 1919-1927 w Państwowym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi przez Kazimierza Ignacego Marcinowskiego w 1927 r.
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Dokument udostępniony do skanowania w dniu 4 maja 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.