Powrót do spisu dokumentów
Akt małżeństwa Maria Magdalena Lewandowska i Ignacy Pyrkosz. (oo 09.06.1923 r. Częstochowa) Dokument z zasobów Urzędu Stanu Cywilnego w przy kościele katedralnym pw. św. Rodziny w Częstochowie nr .187 z 1923 r. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® Wrocławiu. Uwaga: Na marginesie dokumentu informacja o zgonie Marii Magdaleny Pyrkosz (+ 06.041947 r. Częstochowa)