Powrót do spisu dokumentów
Kenkarta (karta rozpoznawcza) Maria Magdalena Pyrkosz, wystawiona w Częstochowie dnia 22.03.1943 r. (rewers) W zbiorach Leszka Henryka Pyrkosza, skan w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Rodziny Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.