Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Elżbieta Kurtz (+11/24.12.1904 Częstochowa) Oryginał dokumentu znajduje się Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Stanu Cywilnego parafii katolickiej pw. Św. Zygmunta w Częstochowie. Rok 1876. Nr zespołu 56, akt zgonu 137, strona 97. Skan dokumentu sporządzony w dniu 27.05.2006 r przez Archiwum Państwowe w Częstochowie znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich „GRAL” we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis