Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Bartłomiej Lewandowski. (+ 23.01.1901 r. Kowal) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Kowalu. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.