Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Janina Ludwika Lewandowska. (+ 13.09.1990 r. Częstochowa) Akt sporządzany przy zgłoszeniu zgonu przez USC w Częstochowie. Oryginał znajduje się w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie z zespole akt zgonów z 1990 roku nr aktu 2281 Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.