Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu nr 416/1947 Maria Magdalena Pyrkosz. (+ 06.04.1947 r. Częstochowa) sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.