Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Leopold Lewandowski. (+ 25.01.1920 r. Częstochowa) Oryginał aktu zgonu znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie a aktach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Rodziny w Częstochowie, księga zgonów numer aktu 100 z1920 roku. Poświadczona kserokopia aktu ze znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.