Powrót do spisu dokumentów
Karta oceny (opiniodawcza) chorążego Zygmunta Wolfa. Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu