Powrót do spisu dokumentów

Zaświadczenie z dnia 09.07.1938 r. Oficerskiego Yacht - Klubu Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzające, że porucznik Rudolf Marcinowski ukończył kurs żeglarski.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.