1.4.5.8. Barbara Lubczyńska x Jerzy Telesfor Raabe.