1.4.5.6. Mieczysław Lubczyński x Olga [N] x Apolonia [N]