1.1.1.1.8.8.1. Mieczysław Ryszard Lewandowski x Zofia Stanisława Marcinowska