1.1.1.1.8. Ignacy Lewandowski x Antonina Józefa Lubczyńska