1.1.1.1.8.7. Kazimierz Bogusław Lewandowski x Janina Wyporska