1.4.5.5. Włodzimierz I Lubczyński x Zofia Wesołowska.