1.1.1.1.7. Jan Nepomucen Lewandowski x Waleria Człapińska