1.1.1. Jan I Lubczyńskiego x [NN] x Helena Staniszewska