1.1.1.1.8.8. Mieczysław Bartłomiej Lewandowski x Antonina Helena Wolf