1.4.5. Henryk I Paweł Lubczyński x Maria Sokolnicka.