1.1.1.2. Rudolf Marcinowski X Maria Czesława Mrówka.