1.1.1.11. Antonina Helena Wolf x Mieczysław Bartłomiej Lewandowski